TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja suojaamme sekä mahdollisuuksistasi vaikuttaa Sinua koskevien henkilötietojen käyttöön.

Muokattu viimeksi: 1.8.2019
Voimassa alkaen: 1.8.2019

1. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME

Voimme kerätä Sinusta tietoja, kun pyydät meiltä tarjouspyynnön tai käytät verkkosivujamme. Keräämme vain itse meille antamasi tiedot.

Antamasi tiedot
Voimme kerätä meille antamiasi henkilökohtaisia tietojasi kuten etu- ja sukunimen, puhelinnumeron, lähiosoitteen, postinumeron, postitoimipaikan ja sähköpostiosoitteen.

Automaattisesti kerättävät tiedot
Voimme käyttää erilaisia menetelmiä kerätäksemme automaattisesti tietoja tietokoneestasi tai mobiililaitteestasi, kun käytät verkkosivustoamme. Automaattiset menetelmät voivat sisältää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muita teknologioita. Automaattisesti kerättäviä tietoja voivat olla IP-osoitteesi, sijaintipaikkakuntasi, tietokoneesi tai mobiililaitteesi käyttöjärjestelmä, käyttämäsi selain, mobiililaitteesi tyyppi ja asetukset sekä palveluidemme käyttöön liittyvä toimintasi verkkosivustollamme. Pääosa verkkosivustomme tai mobiiliapplikaatiomme käyttöön liittyvistä automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu vain väliaikaisesti. Voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Pyydämme Sinua kuitenkin huomioimaan, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. Voit vaikuttaa automaattisesti kerättäviin tietoihin myös mobiililaitteesi asetuksilla mobiiliapplikaatiollemme antamiasi käyttöoikeuksia muuttamalla.

2. MITEN KÄYTÄMME KERÄÄMIÄMME TIETOJA

Palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen
Voimme käyttää tietojasi tarjotaksemme Sinulle palveluita tai yhteydenpitoon tilaisuuteesi tai ravintola-asiointiisi liittyen. Lisäksi voimme käyttää keräämiämme tietoja, kuten
asiakaspalautteita palveluidemme kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Tres Chefs Ky Timo Kari:n ja Sinun välinen asiakassuhde (asiallinen yhteys) ja siihen liittyvä oikeutettu etumme asiakassuhteen
hoitamiseksi ja myynnin hoitamiseksi. Voimme käsitellä tietojasi myös antamasi suostumuksen perusteella.

3. KERÄÄMIEMME TIETOJEN JAKAMINEN JA LUOVUTTAMINEN

Emme myy henkilötietojasi ja luovutamme tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietojasi sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

5. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA POISTAMINEN

Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua. Poistamme rekisteriin tallennetut tietosi asiakkuuden päättyessä, kun asikas poistamista erikseen pyytää.

6. MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme ajoittain. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin,
esimerkiksi sähköpostitse. Toivomme, että luet tämän selosteen säännöllisesti, jotta Sinulla on uusimmat tiedot tietosuojakäytänteistämme.

7. SINUN OIKEUTESI JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä. Sinulla on oikeus turvautua muutoinkin kaikkiin
tietosuojalainsäädännössä turvattuihin oikeuksiisi. Pyydämme Sinua kuitenkin huomioimaan, että tietojen säilyttäminen ja käsittely voivat tietyissä tilanteissa olla palvelun
tarjoamisen edellytys.

8. YHTEYSTIEDOT

Mikäli Sinulla on kysyttävää tietosuojakäytänteistämme tai haluat käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse tai kirjeitse:

Yhteyshenkilö: Timo Kari
Sähköposti: timo@treschefs.fi
Tres Chefs Ky Timo Kari (2999873-2)
Nassakkakuja 4 A 1
02230 Espoo